02. октомври 2020 - 10:00
Институт за Интегрално Развитие, Sofia
Споделете го на:

Енергийна психология - Self Emotional Balancing ® | петък, 02. октомври 2020

? Искате да се обучите в единственият метод на най-новото направление в Енергийната Психология - Интегративна енергийна психология™?

? Вече сте усвоили няколко техники на Енергийната психология и искате да продължите да надграждате?

? Желаете да помогнете на вашите клиенти да намерят по-добър емоционален баланс, позволявайки им да се свържат отново със своя Аз - със спонтанната енергия на любовта и състраданието?

? Искрено желаете да помогате по един по-пълноценен начин на вашите клиенти в справянето им с комплексните травми, разстройствата на привързаността, дисоциациите или нуждата да контролират и рационализират?

? В такъв случай, най-вероятно това обучение е за вас.===================================================ИНСТИТУТ ЗА ИНТЕГРАЛНО РАЗВИТИЕ

и

ИНСТИТУТ ПО ЕНЕРГИЙНА ПСИХОЛОГИЯорганзиратПРОФЕСИОНАЛЕН СЕРТИФИКАЦИОНЕН ТРЕНИНГ

поЕНЕРГИЙНА ПСИХОЛОГИЯSelf Emotional Balancing - SEB ®

(Емоционално себе-балансиране)✔ МОДУЛ 1✔ 02-04 Октомври 2020===================================================? ПРЕДВИДЕНА Е ОТСТЪПКА ПРИ ВНСЯНЕ НА ТАКСАТА ДО

02-ри АВГУСТ? Осигурен е превод на български по време на тренинга, както и преведено на български печатно ръководтсво.? След покриване на сертификационните изисквания, учaстниците получават сертификат за SEB ® фасилитатор от "Франкофонска Асоциация по Клинична Енергийна Психология"??✍ Информация относно размера на таксата, сроковете за внасяне, отстъпките при внасянето ѝ в съответния срок, условията за участие, сертификационните изисквания и др., можете да получите като ни пишете на: email===================================================ВОДЕЩ И СЪЗДАТЕЛ НА МЕТОДА:Ив Вотие-ФреманИв е психолог и психотерапевт с над тридесетгодишен опит. Той е преминал през обучение в огромен брой терапевтични, трансформативни и интегративни методи и техники, в това число – EMDR, краткосрочна-ориентирана към решение психотерапия, травма терапия, хипнотерапия, Ериксонова хипноза, в голям брой модалности на Енергийната Психология като - EFT (ТЕС), клиничен ТЕС, REMAP, SEB, TAT, PET, SET, Пренареждане на матрицата, а също и методи като - Сензорна идентификация на несъзнавани страхове, Логосинтез, Майндфулнес, Вътрешни семейни системи, Рейки, Сейким, TRE, Шиацу и много други.Понастоящем Ив Вотие-Фреман е:◼ Президент на Франкофонската Асоциация по Клинична

Енергийна Психология

◼Съосновател и ко-директор на Европейският институт за обучение в областта на психотерапията

◼ Регионален координатор за Белгия на Асоциацията по Цялостна Енергийна Психология

◼ Председател на Европейския център по Луминотерапия ◼ Провежда обучения във Франция, Белгия, Холандия, Италия, Испания, Германия, Австрия, Русия, а сега и в България.===================================================✔ КАКВО ПРЕДСТАВЛЯВА SEB®Емоционалното себе-балансиране (а можем да го наречем също и емоционално балансиране на Аза) е нов интегративен изцелителен модел, който ни помага да намерим отново изначалната си хармония, която не е състояние, а е по-скоро онова пространство, което се намира в сферата между вътрешния покой и състраданието. Състраданието е отличителната черта на нашата „човечност“ – това е своего рода природната запазена марка, която бележи цялото ни съществуване като човешки същества още от момента на раждането ни.Голямата ефикасност на SEB© се корени в интегрирането на телесноориентирания и менталният подход за постигане на трансформация. Методът е синтез между техники на Енергийната психология и методи като вътрешни семейни системи, хуманистичната психология, както и базирани на състраданието подходи, като терапията на взаимоотношенията, в комбинация с работата с тялото.Едни от най-важните елементи на SEB са - стимулацията на специфични енергийни точки, придружена с умението за осъзнато и емпатично присъствие, изведено от хуманистичният подход, спомагащ за възстановяването на връзката между различните части на Аза, като всичко това е поставено в контекста на целенасочена телесно-ориентирана работа, емоцинална интеграция и ментална трансформация.===================================================✔ Какво всъщност правим, когато работим със SEB©?Съчетанието на стимулацията на енергийни точки със специфичното активиране на зрителното поле, в допълнение към специално разработеният и уникален SEB© протокол, ускорява възстановяването на свързаността между наранените подличности на клиента, както и тяхното повторно свързване с Аза. Посредством прецизно насочване (определяне на ситуацията, усещанията, емоциите, когнициите) идентифицираме една картина от даден спомен на травматично преживяване, която най-добре илюстрира проблема, заради който клиента е потърсил помощта ни. След това идентифицираме и различните аспекти на личността, които са активирани или наранени от преживяното в тази ситуация, а така също идентифицираме и повтарящите се неадаптивни модели, породени в реузлтат на стреса. Наричаме тези аспекти части на личността или подличности. Те представляват реакциите, които нашето подсъзнание създава, за да ни защити от житейските травми или да се справи с тях.Тези подличности се разделят на няколко категории:◼ „Изгнаниците“, които представляват наранените и травмирани аспекти;

◼„Пожарникарите“, които се стремят да ни избавят от товара, който носят Изгнаниците;

◼ „Мениджърите“, които понякога поемат управлението на нашата система, когато осъзнаят, че пожарникарите заемат твърде много място в живота ни.

◼ Царят на Мениджърите или "Азоподобният" – това е онази контролираща подличност, която често бива формирана в много ранна възраст като предпазен механизъм на подсъзнанието, но която е същевременно и този подсъзнателен аспект, който пречи на пълното изцеление и освобождаване на наранените части на личността, а също и на онези подличности, които се стремят да ни предпазят от страданието.В колкото по-ранна възраст се появи травмата, толкова по-вероятно е да се появи "Азоподобния" (често много добронамерен и прикрит зад качествата на Аза).Щом приключим с разпознаването или картографирането на тези части, вече можем да се срещнем и да започнем диалог с тях, като открием техните нужди, и използвайки тази възстановена свързаност сме в състояние да разрешим вътрешните конфликти с помощта на тялото и на неговото влияние върху ума, а това от своя страна спомага за интеграцията на тялото с Духа.Част от темите, които ще бъдат усвоявани по време на обучението:• Моделът SEB: базови концепции

• Методологията на SEB

• Протоколът на SEB

• Етапите на сесията

• Азът

• Картография на подличностите

• Присъствието на фасилитатора

• Енергийните инструменти

• ТЕС

• ТАТ

• Remap

• Енергийни точки и емоции

• Аспекти на изцелителния процес

• Таргетирането

• Петте входни врати

• Техника за обратна флотация

• Работен лист за работа с клиента

• Логосинтез

• Традиционната китайска медицина

• Сърдечната кохерентност

• Цялостно осъзнаване

• Дисоциациите

• Поляризациите

• Комплексните травми

• Какво е необходимо да се направи при наличието на блокаж

• Справяне с Йо-йо ефекта

• Трансгенерационни аспекти

• Психо-телесни принципи

• Упражнения за освобождаване от травма

• Активация на зрителното поле

• Констелации на подличностите

• Разкъсване между Духа и тялото

• Работа с подличностите===================================================

✔ Какво можете да постигнете чрез SEB?Каквато и да е вашата професионална подготовка и опит,

каквито и методи и инструменти да използвате,

с каквито и клиенти да работите,

чрез SEB, можете да отидете по-далече, да работите в по-голяма дълбочина и то по един по-щадящ и по-ефективен начин.Някои от проблемите, при които методът може да се прилага, включват:? Проблеми със съня

? Посттравматично стресово разстройство

? Проблеми във взаимоотношенията

? Проблеми със себеоценката

? Скръб от загуба

? Тревожност, напрежение

? Проблеми с гнева

? Ограничаващи вярвания

? Депресивни състояния

? Проблеми, свързани със себереализацията

? Зависимости към храна, цигари, алкохол

? Страхове и фобии включително страх от говорене пред публика, страх от височини, страх от летене със самолет

? Панически атаки

? Болезнени спомени, кошмариОбучението в SEB ще ви позволи да помогнете на клиентите си да се опознаят по-добре, да хармонизират вътрешната си система и своите его състояния, както и да изградят любяща, съпричастна и състрадателна връзка със себе си и другите.Благодарение на SEB ще можете да помогнете на клиентите си да постигнат по-голяма стабилност и вътрешна сигурност, ще им помогнете да се научат да управляват по-лесно стреса и емоциите си, ще им дадете използваем инструмент, чрез който да могат да се справят по-добре с трудните ситуациите от ежедневието им.===================================================

? Можете да прочетете още за метода и за обучението като последвате линка по-долу:

https://integral-bg.eu/events/obuchenie-po-energijna-psihologiya-self-emotional-balansing/??✍ Информация относно размера на таксата, сроковете за внасяне, отстъпките при внасянето ѝ в съответния срок, условията за участие, сертификационните изисквания и др., можете да получите като ни пишете на: email❤ Сърдечни поздрави,

Екипът на ИИР