27. март 2012 - 20:00
Споделете го на:

Погледни към звездите | вторник, 27. март 2012

Покажете се на вън, погледнете към нощното небе. Обърнете поглед към звездите, защото те не са спрели да гледат към вас.
Разбира се, стига да няма облаци. ;) :D
Дата:
От: 27.3.2012
До: 3.10.2056

Go outside and look at the night sky. Watch the stars. because they have never stopped watch over you.

Date:
From: 27.3.2012
Until: 3.10.2056